Duurzaam bouwen gezocht? dan zit je hier goed! Wij bieden u een overzicht van bedrijven actief in Ben bouwen.

Wij selecteren hier een aantal bedrijven actief in Duurzaam bouwen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams Brabant en andere delen van Vlaanderen. Bekijk onze selectie om het juiste bedrijf te contacteren. Klik op de link en ga onmiddellijk naar de website.

U kan hier ook een overzicht van zeer relevante  bouwbedrijven terugvinden.

 

Duurzaam bouwen – Aanbevolen bedrijven

Bouwwijs

Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig  energie- en watergebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je voor duurzame en gezonde bouwmaterialen.

Duurzaam wonen hoeft zeker geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van je woonplaats en een goed ontwerp. Lees meer over duurzaam bouwen in onze brochure ‘Slim bouwen, levenslang comfort’. Wil je nog meer weten? Raadpleeg onze advieslijst of bekijk de Vlaamse Maatstaf voor duurzaam woningbouw. Deze maatstaf biedt bouwheren en bouwprofessionals een leidraad om hun project duurzaam aan te pakken en maakt het mogelijk de duurzaamheidswinst van die inspanningen te bereken.

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” wil aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers, enz. Omdat de “Waterwegwijzer” een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.


Dialoog.be

Energiezuinigheid is één van de voorwaarden voor een duurzame woning. Maar uiteraard gaat Duurzaam Bouwen veel verder dan dat. duurzaam bouwen is een evenwicht vinden tussen eigen en andermans belang en dat van toekomstige generaties en de bredere leefomgeving. Ook het evenwicht tussen eigen tijdsinvestering en kost van uitbesteding is van belang. Duurzaam bouwen is meer doen met minder. Met minder ruimte, materialen, energie en water toch een hoger comfort en een beter binnenklimaat realiseren, dat is de basisidee achter een lage-energiewoning.Duurzaam bouwen is samenwerken. Duurzaam bouwen heeft pas kans op slagen als alle partners in het bouwproces – bouwheer/vrouw, ontwerpteam, aannemers, industrie, wetgever – hun steentje bijdragen. Duurzaam bouwen is duurzaam in alle fasen van het bouwproject: de ontwerpfase, de bouwfase, de sloopfase en ook de gebruiksfase. Door een goed ontwerp spaar je kosten en energie (oriëntatie, zonering, buffering, compartimentering …).Duurzaam bouwen is nutteloos verbruik voorkomen, zowel door technische maatregelen als in de gebruiksfase. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen energie sparen door tijdig de verwarming uit te zetten, maar ook door de geproduceerde warmte zo lang mogelijk vast te houden door goed te isoleren. Duurzaam bouwen is hernieuwbare winsten benutten. In de winter kan de zon tussen 20 en 60 % van de nodige energie leveren. Als we hier verstandig gebruik van maken spaart dit energie. Duurzaam bouwen is eindige bronnen optimaal gebruiken. Energie sparen door bijvoorbeeld te kiezen voor een meer rendabele verwarmingstechniek: een condensatieketel installeren in plaats van een gewone, modulerende ketel. Duurzaam bouwen is haalbare projecten realiseren door te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt binnen de tijd en ruimte die we tot onze beschikking hebben. De energie die we in het project investeren gaat dan niet verloren. Duurzaam bouwen is meer dan alleen maar technische maatregelen. Je goed voelen in je woning maakt dat je er langer blijft wonen en minder vaak je huis verbouwt. Daardoor spaart je kosten en energie. Duurzaam bouwen is een totaalvisie. Dezelfde energiesparende principes kunnen toegepast worden op onze buitenomgeving. Niet enkel in de woning maar bijvoorbeeld ook in de stedenbouwkundige context.

 


Willem-vereycken.be

De bvba Willem-Vereycken is gespecialiseerd in het uitvoeren van bio-ecologische bouwwerken , dit zowel voor nieuwbouw , renovaties en restauraties. We maken zoveel mogelijk gebruik van bouwmethodes en materialen met een zo gering mogelijke milieubelasting.

Willem Vereycken is uw specialist in het bouwen van bio-ecologische houtskeletbouwwoningen. Wij verzorgen uw bouwproject van voorontwerp tot oplevering, resulterend in een duurzaam project en dit aan een eerlijke en betaalbare prijs.

Gebruik van het juiste hout op de juiste plaats:

  • gebruik van Europese houtsoorten, gelabeld volgens FSC of PEFC normen
  • Thermowood gevelafwerking
  • Kerto en FJI constructiehout
  • beperkte verduurzaming

Damp-open bouwsysteem:

  • wandopbouw: buitenzijde Celit, timmer massief of FJI balken, cellulose isolatie onder druk ingeblazen, zorgvuldig aangebracht en afgetaped dampscherm
  • mogelijkheid tot verschillende gevelafwerkingsystemen

Gezond binnenklimaat:

  • beperkte verduurzamingsmiddelen
  • geen gebruik van materialen met toxische residuen
  • geen dampdichte folies

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Aarzel dan niet ons te contacteren. Wij staan graag tot uw dienst voor het verstrekken van bijkomende inlichtingen of het opmaken van een offerte op maat.


Durabrik

De klassieke energiebronnen staan onder druk, het milieu lijdt onder onze consumptie en de energiefacturen stijgen. Daarom willen steeds meer mensen duurzaam wonen. Ook de overheid stimuleert energiezuinig bouwen en verbouwen. Woningen die hier niet aan mee doen, zullen dure energiekosten met zich meebrengen en sneller waarde verliezen. Hoe denk jij erover?”Duurzaam wonen in een slimme buurt begint bij mensen!”Haal jij ook graag alles uit de zon? Net zoals 75% die liever investeert in zonnepanelen dan 3 keer per jaar op reis te gaan?
Bekijk onderstaande video en ontdek de verrassende resultaten uit onze duurzaamheidsenquête en hoe dit matcht met onze duurzaamheidsambitie!


Duurzaam bouwen

U zoekt een architect in duurzaam bouwen – duurzaam wonen? Architect Gruwez, de architect uit Oudenaarde en Gent is één van de aanbevolen architecten in duurzaam bouwen in Vlaanderen. Gebruik onze website voor meer info en voorbeelden in duurzaam wonen. Ons bureau is gespecialiseerd in het ontwerpen van duurzame woningen – duurzaam gebouwd. U kan hier ook een kennis maken met onze duurzame bouwstijlen en aanverwante activiteiten vinden.

Ben villa bouwen

Wat Architect Gruwez van andere architectenbureaus onderscheidt is de klantgerichte werkwijze op maat. Wij gaan uit van uw persoonlijke bouwwensen en luisteren hier aandachtig naar. De droom van iedere klant resulteert in een uniek bouwprogramma met de stijlkeuze die de klant wenst voor zijn villa (zoals Amerikaans, Engels, hypermodern, klassiek, landelijk, etc.) kan villabouwer Gruwez vertalen naar een concreet ontwerp. Ook voor sleutel op de deur kan u bij ons terecht.