Registratie aannemer vanaf 1 september afgeschaft Aannemer Livios.
Registratie aannemer vanaf 1 september afgeschaft. Registratie aannemer vanaf 1 september afgeschaft. bookmark_border Bewaar artikel. Wat vorig jaar werd aangekondigd in het artikel Registratie aannemers verdwijnt, is vanaf 1 september 2012 een feit: op die dag wordt de regelgeving betreffende de registratie als aannemer definitief opgeheven. Lees meer over sleutel op de deur bouwen
 Databank van de erkende aannemers.
Vanaf deze pagina kunt u de databank van de erkende aannemers ondervragen. Indien u het exacte ondernemingsnummer of het btw-nummer van de aannemer kent, zoek dan hier.: CZ Tsjechische Republiek. Indien u het exacte ondernemingsnummer of btw-nummer niet kent, zoek dan hier.:villabouw op maat
 Erkenning van aannemers FOD Economie.
Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet. De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. ben architect
 Automatische registratie als aannemer.
Automatische registratie als aannemer. Om te voldoen aan de dienstenrichtlijn 2006/123/EG werd in de ministerraad een wetsontwerp aanvaard dat de automatische registratie als aannemer mogelijk maakt. Vanaf 1 januari 2011 zullen alle aannemers die werkzaamheden in onroerende staat uitoefenen automatisch een registratie als aannemer krijgen. lederen zetels
 Werken met een geregistreerd aannemer of niet? Wonen Moneytalk.be.
Om de fiscale voordelen te genieten voor de werken aan woning, moet je niet per se beroep doen op een geregistreerde aannemer. Heeft het dan geen enkele zin meer om een geregistreerde aannemer onder de arm te nemen? 42 Keer gedeeld. camerabewaking in huis
 Wees alert voor het werken met een niet-geregistreerde aannemer.
Er dient wel benadrukt te worden dat het beroep doen op een geregistreerde aannemer voordelen kan opleveren. Er zijn diverse reglementeringen, al dan niet fiscale, die de toekenning van aftrekken of voordelen afhankelijk maken van het beroep doen op een geregistreerde aannemer. gevelreiniging advies.
 Is mijn aannemer met alles in orde?
Maar u kan via deze weg wel snel nagaan of de aannemer waarmee u in zee gaat vrij is van fiscale en sociale schulden. Wanneer er staat: Verplicht” tot inhouding: NEEN” dan heeft deze aannemer geen schulden bij de fiscus of de RSZ. waterverzachter plaatsen
 Erkenning van aannemers Belgium.be.
De aanvraag tot erkenning moet worden ingediend, ofwel door de ondernemer zelf, ofwel door zijn beroepsvereniging bij de dienst Erkenning van de aannemers van de FOD Economie. Meer info betreffende de wetgeving inzake aannemers van bouwwerken. Consument beter beschermd bij gebruik betalingsdiensten.
 Registratie als aannemer Betrouwbare aannemer Livios.
Ook wanneer je als reeds geregistreerde aannemer werkgever wordt of meer personeel in dienst neemt, moet je de registratiecommissie daarvan binnen de 15 dagen in kennis gesteld worden. Bij je ondernemingsloket kun je de registratie als aannemer samen met de erkenning als aannemer in orde laten brengen.ramen en deuren kopen